Làm sao Dò Tìm Đa Vũ Trụ? - Part 10

  1. Khoa học

Nếu ta giả thiết theo Phương Trình Drake và Nghịch Lý Fermi. Sự Sống có Trí Tuệ tràn ngập khắp Vũ Trụ và cả Đa Vũ Trụ

https://cdn.noron.vn/2022/04/20/14391113014884513-1650433365.jpgNếu có biện pháp Liên Lạc để trao đổi Thông Tin và Hệ Thống Giải Mã Ngôn Ngữ Ưu Việt với Người Ngoài Hành Tinh. Ta có thể tìm kiếm những Sinh Vật Đa Vũ Trụ (và kể cả Chúng Ta) dễ dàng hơn
https://cdn.noron.vn/2022/04/20/89772357711520889-1650433495.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/04/20/61089276043674600-1650433504.jpg

Cheerful!!!

Từ khóa: 

đa vũ trụ

,

alien

,

khoa học

Trả lời

Lại UFO chăng

https://cdn.noron.vn/2022/07/31/9926225742243442-1659243886.jpg

 
 
 

Nếu Người Ngoài Hành Tinh tư duy như Trí Tuệ Nhân Tạo thì họ Phát Minh ra Vật Lý như thế nào

Và làm thế nào để Biết cách Nói Chuyện với Họ