Làm sao Dò Tìm Đa Vũ Trụ? - Part 7

  1. Khoa học

Bức Xạ Phông Nền Vi Sóng Vũ Trụ (CMB) được coi là không Đẳng Hướng khi xuất hiện các Bọt gọi là Cold Spot (Điểm Lạnh) rất có thể là Dấu Hiệu cho sự Va Chạm của Vũ Trụ chúng ta với các Vũ Trụ khác khi trong Giai Đoạn Nguyên Thủy

https://cdn.noron.vn/2022/04/19/61089276043673508-1650361846.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/04/19/89772357711519801-1650361853.jpgNếu Dò Xét kỹ các Bọt Điểm này rất có thể ta sẽ Phát Hiện ra Đa Vũ Trụ
https://cdn.noron.vn/2022/04/19/89772357711519806-1650361915.jpgCheerful!!!
Từ khóa: 

đa vũ trụ

,

dò tìm

,

khoa học

Trả lời