Làm sao Dò Tìm Đa Vũ Trụ? - Part 9

  1. Khoa học

Liệu có thể Dò Tìm Đa Vũ Trụ bằng Vật Chất Tối?

https://cdn.noron.vn/2022/04/19/89772357711520102-1650371142.png
Vật Chất Tối và Năng Lượng Tối chiếm 95,1% thành phần Vũ Trụ. Không tương tác với Ánh Sáng chỉ tham gia Tương Tác Hấp Dẫn

Tuy nhiên chưa có bất kỳ công nghệ nào trên Thế Giới dò được loại Vật Chất Năng Lượng này

Có một giả thiết là Vật Chất Tối là Graviton (Hạt mang Trọng Lực) chứa Năng Lượng Tối. Nhưng Vật Chất có khối lượng tham gia Tương Tác Hấp Dẫn ở Vũ Trụ hiện tại lại tạo ra Mật Độ quá ít Graviton cần thiết để hình thành Vật Chất Tối như tính toán đo đạc

Vì vậy có Giả Thiết thuyết phục hơn là các Graviton đã Chu Du từ Vũ Trụ khác để đến Vũ Trụ chúng ta gây ra mật độ lớn đồng thời gây ra Sự Giãn Nở của Vũ Trụ

https://cdn.noron.vn/2022/04/19/61089276043673775-1650371531.jpg

Nếu thật sự như vậy thì ta chỉ cần Dò Đa Vũ Trụ bằng máy đo Sóng Hấp Dẫn là xong

Cheerful!!!

Từ khóa: 

đa vũ trụ

,

vật chất tối

,

dò tìm

,

khoa học

Trả lời