Làm sao Hết Khổ?

"Cuộc Sống là Dòng Chảy Triền Miên

Dừng Lại tức là Khổ"

https://cdn.noron.vn/2021/11/15/25088113951231-1636945069_1024.jpg

Một ví dụ về việc Ngăn Dòng Chảy Tự Nhiên sẽ gây Bão Lũ

https://cdn.noron.vn/2021/11/15/28542114441791-1636945161_1024.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/11/15/25088113951233-1636945168_1024.jpg

Vậy cách Duy Nhất để Hết Khổ là Chảy Đi Chảy Mãi Không Bao Giờ Từ Bỏ

https://cdn.noron.vn/2021/11/15/25088113951234-1636945224_1024.jpg

Cheerful!!!

Từ khóa: dòng chảy, khổ đau, Tâm sự cuộc sống