Làm sao hiểu Phụ Nữ?

  1. Tâm lý học

  2. Giới tính

Chính thức là Chịu

Để Họ dưới mình thì họ Bóp Bi

Để Họ trên mình thì họ Leo Lên Đầu mình ngồi

Để mình ngang Họ thì họ không Dỗi cũng Nhổ Vào Mặt

Cho nên Tốt Nhất đừng dính vào Đàn Bà

https://cdn.noron.vn/2022/01/14/85955891916331089-1642162596_1024.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/01/14/759126850798588-1642162603_1024.jpg

Cheerful!!!

Từ khóa: 

phụ nữ

,

tâm lý học

,

giới tính

Haha
Trả lời
Haha

Phụ Nữ hay Phức Tạp trong Cảm Xúc vì Họ muốn Phòng Thủ an toàn

Đàn Ông Con Trai ngu bỏ mẹ chỉ muốn Tấn Công làm Xong phát rồi chán

Cho nên Cuộc Chiến Hôn Nhân là không Hồi Kết

Uh

Lý do Chia Tay

Anh vẫn Nghèo

Còn Em không còn Đẹp như Xưa

https://cdn.noron.vn/2022/12/12/68308102943760970-1670822668.jpg