Làm sao hiểu Phụ Nữ?

Chính thức là Chịu

Để Họ dưới mình thì họ Bóp Bi

Để Họ trên mình thì họ Leo Lên Đầu mình ngồi

Để mình ngang Họ thì họ không Dỗi cũng Nhổ Vào Mặt

Cho nên Tốt Nhất đừng dính vào Đàn Bà

https://cdn.noron.vn/2022/01/14/85955891916331089-1642162596_1024.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/01/14/759126850798588-1642162603_1024.jpg

Cheerful!!!

Từ khóa: phụ nữ, Tâm lý học, Giới tính
Haha

Trả lời

Haha