Làm thế nào khi Tình Yêu là Nguyên Nhân của mọi Đau Khổ?

  1. Phong cách sống

  2. Tình yêu

  3. Tâm lý học

Thất Tình Lục Dục = Tham Sân Si = A Ân Si = Ái Ân = ^Ain = Lina = Anh Nghe Lời Nhất

Vậy "Nhất" ở Đây là Gì?

Là Chính Anh

https://cdn.noron.vn/2022/07/31/499562911816165108-1659249523.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/07/31/9926225742243524-1659249533.jpg
Từ khóa: 

tình yêu

,

đau khổ

,

phong cách sống

,

tình yêu

,

tâm lý học

trước hết cần định nghĩa tình yêu là gì đã chứ nhỉ

Trả lời

trước hết cần định nghĩa tình yêu là gì đã chứ nhỉ

Chính Anh Lừa Anh