Linh Hồn và Giác Ngộ

  1. Tâm linh

https://cdn.noron.vn/2022/01/14/85955891916331077-1642160917_1024.pnghttps://cdn.noron.vn/2022/01/14/759126850798573-1642160925_1024.png
https://cdn.noron.vn/2022/01/14/759126850798574-1642160936_1024.pnghttps://cdn.noron.vn/2022/01/14/85955891916331079-1642161494_1024.png

Cheerful!!!

Từ khóa: 

giác ngộ

,

linh hồn

,

giấc ngủ

,

tâm linh

https://cdn.noron.vn/2022/01/14/759126850798577-1642161578.jpg
Trả lời
https://cdn.noron.vn/2022/01/14/759126850798577-1642161578.jpg

Ánh Sáng và Âm Thanh là Một

Ánh sáng biên bộ nhỏ tần số cao

Âm thanh biên độ lớn tần số thấp

Âm thanh không truyền được trong chân không bởi vì bước sóng của nó quá dài

Giống như bước sóng ánh sáng dài không thể chứa giữa hai tấm kim loại trong Casimir Effect vậy

Chúng đều gây ra tương tác lực tới các hạt cơ bản

Chỉ là Ý Nghĩa Thống Kê khác nhau thôi

Nó bị phân biệt do độ nhạy giác quan thôi