Lúc 8 giờ sáng truyền 500 ml Ringer lactat với tốc độ truyền là x*x giọt/phút. Hỏi đến mấy giờ thì hết dịch biết rằng tương ứng với 1ml dịch là 20 giọt. em xin cách giải?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Đơn giản mà nhỉ.

(Thể tích x số giọt của1ml)/Tốc độ truyền dịch = (500 x 20)/XX = A phút.

Lấy A/60 = B giờ

8h sáng + B giờ = Thời gian hết dịch

Trả lời

Đơn giản mà nhỉ.

(Thể tích x số giọt của1ml)/Tốc độ truyền dịch = (500 x 20)/XX = A phút.

Lấy A/60 = B giờ

8h sáng + B giờ = Thời gian hết dịch