Lý do Trực Tiếp gây ra Cái Chết của Tony Stark trong Endgame

Như các bộ phim về chủ đề Du Hành Thời Gian ví dụ Back To Future, Predestination, 12 Monkeys... đều đề cập tới Vòng Lặp Thời Gian (Time Loop). Vòng lặp này gây ra một nghịch lý không thể chấp nhận được dẫn tới phủ nhận sự tồn tại của Cỗ Máy Thời Gian đó là Nghịch Lý Ông Nội. Tuy nhiên trong bộ phim Endgame đã dùng tới giả thiết Đa Vũ Trụ nên Nghịch Lý Ông Nội đã được giải quyết êm thắm. Tuy nhiên Time Loop có tồn tại hay không?

Ta để ý hình bên dưới. Tony cùng các Avenger đi từ Thực Tại tại A trở về Quá Khứ tại A'. Hành động đó làm phân nhánh sang Vũ Trụ Song Song B. Khi Tony đi từ A' trở về A đã tạo ra một Time Loop (hình tròn đỏ) vốn chỉ tồn tại trong Tinh Thần của Tony (vì thân thể Tony đang ở trạng thái Xuyên Không)

Như Tony đã nói "Nếu ta trêu đùa với Thời Gian, Thời Gian sẽ trả đũa chúng ta". Chính Time Loop này tạo ra Sự Bi Quan hay Căng Thẳng trong đầu óc Tony khiến anh phải chọn cái chết

Cái chết của Tony là cái chết tâm lý vì thực sự có rất nhiều cách để Tony không phải chết nếu anh ta Lạc Quan hơn một tí nữa

Đang căng thẳng vì lệch múi giờ lại bị bác Strange bồi thêm cho quả Ngón Tay nữa

Dr Strange nhìn thấy Một kết quả trong hàng triệu kết quả chính là nhìn thấy Sự Chọn Lựa của Tony cho Số Phận của mình

Một lần nữa khẳng định chân lý "Nếu tinh thần tâm lý không vững vàng thì trang bị tận răng cũng Vứt"

https://cdn.noron.vn/2021/11/19/2508817478142-1637313035_1024.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/11/19/28542113684928-1637313040_1024.jpg

Trong Não chúng ta có một Sợi Dây Hotline tạo ra Time Loop. Nếu cắt Sợi Dây đó đi mọi Căng Thẳng sẽ được Giải Tỏa

https://cdn.noron.vn/2021/11/19/28542113684931-1637313415.gif

Cheerful!!!

Từ khóa: time loop, endgame, Khoa học, Phim ảnh