1. Tình yêu

Mình có vài đứa bạn thân chơi thành một nhóm nhỏ, đứa bạn thân nữ thích thằng bạn thân trong nhóm mà thằng bạn của mình cũng có nhiều đứa crush mình nên làm với tụi nó ạ?

Từ khóa: Tình yêu

Để tụi nó tự quyết đi bạn ơi! Vương vào nhức đầu lắm.

Trả lời

Để tụi nó tự quyết đi bạn ơi! Vương vào nhức đầu lắm.