1. Phong cách sống
  2. Tâm sự cuộc sống

Mình sợ giao tiếp với người khác lắm vì mình không giỏi bắt chuyện và dẫn dắt sao cho câu chuyện ấy trở nên thú vị hơn, mình sợ người ta ghét mình lắm?

Từ khóa: Phong cách sống, Tâm sự cuộc sống
Người khác ghét bạn hay không thì mình không biết nhưng mình nghĩ bạn nên chấp nhận bản thân mình , xem nó là khuyết điểm cũng được cố gắng thay đổi được thì tốt không thì thôi chả sao cả vì nó chính là con người bạn. Chắc gì khi bạn giỏi giao tiếp và dẫn dắt câu chuyện thì người khác không ghét bạn ? Hãy xem như vấn đề của bạn là 1 điểm mạnh đi , vì vốn dĩ bản thân của bạn là thế và nó luôn có giá trị

Trả lời

Người khác ghét bạn hay không thì mình không biết nhưng mình nghĩ bạn nên chấp nhận bản thân mình , xem nó là khuyết điểm cũng được cố gắng thay đổi được thì tốt không thì thôi chả sao cả vì nó chính là con người bạn. Chắc gì khi bạn giỏi giao tiếp và dẫn dắt câu chuyện thì người khác không ghét bạn ? Hãy xem như vấn đề của bạn là 1 điểm mạnh đi , vì vốn dĩ bản thân của bạn là thế và nó luôn có giá trị