1. Văn hóa

[mỗi ngày một vấn đề] Hôm qua là ngày 08/3 các bạn nữ vừa bạn đã vui?

Theo các bạn chia sẻ người mẹ, người chị người con gái bạn quan tâm đã có ngày 08/3 thực sự hạnh phúc phai không?

Vậy phu nữ khi nào hạnh phúc nhất? Chia sẻ thật về suy nghĩ của mình

Từ khóa: khoa lịch sử hcmue, mỗi ngày một vấn đề, tư duy mỗi sáng, Văn hóa