Mọi người có ai Chuyên Toán cho hỏi Lý Giải trên về e, pi, phi có Hợp Lý không ạh?

  1. Khoa học

ε là vô cùng bé

https://cdn.noron.vn/2022/09/09/406914380121-1662712510_1024.png

Em tính dùng khái niệm 0.(9) nhưng người ta bảo 0.(9)=1 thì dấu bằng là hiển nhiên nên không hợp lý

Từ khóa: 

toán

,

e pi phi

,

khoa học

Đẹp hơn

https://cdn.noron.vn/2022/09/09/406914380240-1662716026.png

Trả lời

Đẹp hơn

https://cdn.noron.vn/2022/09/09/406914380240-1662716026.png