Mọi Sự trên Đời này Bắt Đầu từ Đâu mà Ra?

  1. Khoa học

  2. Tôn giáo

Mọi Sự trên Đời này đều Bắt Đầu từ Một Tia Sáng

https://cdn.noron.vn/2022/08/05/52052575712869785-1659696724_1024.jpg

Mọi Nguyên Nhân đều là Sự Va Chạm

Mà mọi Sự Va Chạm đều là Lực Điện Từ

https://cdn.noron.vn/2022/08/05/52052575712869786-1659696767.gif

"Chúa là Ánh Sáng"

Từ khóa: 

tia sáng

,

chúa

,

khoa học

,

tôn giáo

Ánh Sáng là Đường Thẳng 0 Kích Thước nên không thể Đo Cầm Nắm chỉ có thể Nhìn

"Phúc cho Ai không Thấy mà Tin"

Trả lời

Ánh Sáng là Đường Thẳng 0 Kích Thước nên không thể Đo Cầm Nắm chỉ có thể Nhìn

"Phúc cho Ai không Thấy mà Tin"