Nên làm content copy writer hay content writer?

Từ khóa: copy writer, content, marketing, Marketing, Hướng nghiệp, Cơ hội nghề nghiệp

nếu là tui tui chọn content copy writer nhé vì nghe nói nghề đó lương cao hơn ^.^

Trả lời

nếu là tui tui chọn content copy writer nhé vì nghe nói nghề đó lương cao hơn ^.^

còn tùy thuộc vào định hướng của bro nữa, copy writing thì đòi hỏi nhiều sự sáng tạo và "sale" hơn, bạn phải viết sao cho người đọc móc tiền ra khỏi ví mà mua mặt hàng bạn đang nhắc tới!