Nếu bạn muốn làm Cách Mạng thì Lý Tưởng của bạn là gì?

1. Ăn no ngủ kỹ chổng tỹ lên zời

2. Làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu

3. Dẹp Mỹ đánh Tàu

4. Biến Trái Đất thành Thời Kỳ Đồ Đá

5. Tháng 3 nháy tốn 10 củ

6. Ý kiến khác...

https://cdn.noron.vn/2021/11/22/25088116456788-1637577485_1024.jpg
Từ khóa: cách mạng, lý tưởng, Xã hội, Triết học

"Tôi có một mong muốn. Mong muốn đến tột độ. Là đồng bào ta ai cũng có Ôtô không bánh để mà bay. Ai ai cũng có áo tàng hình để mà mặc"

Trả lời

"Tôi có một mong muốn. Mong muốn đến tột độ. Là đồng bào ta ai cũng có Ôtô không bánh để mà bay. Ai ai cũng có áo tàng hình để mà mặc"

Thanh tẩy tuyệt đối các yếu tố làm suy yếu sự liên kết của nhân loại vói Đại Tự nhiên

Em nghĩ Đấu Tranh để đạt thành Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 5.0 là hay nhất:3