1. Xã hội
  2. Phong cách sống

Nếu có một người muốn làm BFF của mình mà mình không muốn thì nên trả lời như nào cho bạn ấy không buồn?

Từ khóa: ban_than, Xã hội, Phong cách sống

cứ chơi và đối xử với b đó bình thường th, mình thấy im khỏi trả lời thì tốt hơn chắc b đó cũng sẽ tự hiểu th, cứ chơi như mọi khi với nhau nếu b đó thật sự muốn thân thì lúc chơi sẽ thể hiện rõ và có thể sau này biết đâu b cũng sẽ đổi ý thì sao

Trả lời

cứ chơi và đối xử với b đó bình thường th, mình thấy im khỏi trả lời thì tốt hơn chắc b đó cũng sẽ tự hiểu th, cứ chơi như mọi khi với nhau nếu b đó thật sự muốn thân thì lúc chơi sẽ thể hiện rõ và có thể sau này biết đâu b cũng sẽ đổi ý thì sao

2 đứa cứ chơi với nhau như bây giờ, có trở nên thân thiết thành BFF hay ko thì trong lúc chơi chung nó sẽ tự thể hiện mà.

Mình nghĩ chúng ta không thích hợp để làm bạn thân vì giữa 2 đứa có nhiều điểm không giống nhau. Mình đã có ... (tên ai đấy) là bạn thân và mình thấy như vậy là đủ.