Nếu Hitler sống lại thời bây giờ thì sẽ như thế nào?

https://cdn.noron.vn/2022/01/09/7591170533231299-1641732573.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/01/09/859551821416181486-1641732578.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/01/09/7591170533231300-1641732658.jpg

Cheerful!!!

Từ khóa: hitler, Lịch sử
Bạn có thể xem phim "Hitler trở về" (Look Who's back)
Theo mình thấy thì những năm gần đây, chủ nghĩa Phát xít kiểu mới đang trỗi dậy rất mạnh ở châu Âu, đặc biệt là ở Đức. Nhưng các phòng trào chống phát xít từ sau Thế chiến II cũng mạnh không kém.
Nên nếu Hitler sống lại thì có hai khả năng:
1. Ông ta sẽ bị một nhóm chống phát xít nào đó tiêu diệt trước khi kịp ngọ nguậy.
2. Một nhóm neo nazi nào đó sẽ tìm được ông ta và hỗ trợ. 
Dù theo hướng nào, thì một cuộc chiến ngầm giữa 2 phe chống và ủng hộ phát xít kiểu mới chắc chắn sẽ xảy ra. Và nếu phe phát xít thắng, thì dĩ nhiên là nước Đức sẽ rất khác 

Trả lời

Bạn có thể xem phim "Hitler trở về" (Look Who's back)
Theo mình thấy thì những năm gần đây, chủ nghĩa Phát xít kiểu mới đang trỗi dậy rất mạnh ở châu Âu, đặc biệt là ở Đức. Nhưng các phòng trào chống phát xít từ sau Thế chiến II cũng mạnh không kém.
Nên nếu Hitler sống lại thì có hai khả năng:
1. Ông ta sẽ bị một nhóm chống phát xít nào đó tiêu diệt trước khi kịp ngọ nguậy.
2. Một nhóm neo nazi nào đó sẽ tìm được ông ta và hỗ trợ. 
Dù theo hướng nào, thì một cuộc chiến ngầm giữa 2 phe chống và ủng hộ phát xít kiểu mới chắc chắn sẽ xảy ra. Và nếu phe phát xít thắng, thì dĩ nhiên là nước Đức sẽ rất khác 

Führer geht mit Mädchen aus

Der Geist ist so erfrischend

Führe Truppen durch das Tor

Das Land ist wiedergeboren

---------------------------------------------------------------------------------

Quốc trưởng đi c******i

Tinh thần thật sảng khoái

Dẫn quân qua cửa ải

Đất nước được thái lai