1. Noron.vn
  2. Nếu ngày mai là ngày tận thế, bạn muốn làm những việc gì vào ngày cuối cùng !?

Nếu ngày mai là ngày tận thế, bạn muốn làm những việc gì vào ngày cuối cùng !?

Trả lời

Nói chuyện với gia đình, ăn cơm với gia đình, cảm ơn và xin lỗi mọi người, tỏ tình với crush =)))

Chơi nốt ván liên quân và đi ngắm gái cho chết đỡ hối hận