Neutrino có chuyển động nhanh hơn ánh sáng không. Hay phủ nhận thí nghiệm OPERA năm 2011 là thuyết âm mưu của CERN để ngăn Thế Giới tiếp cận công nghệ Cỗ Máy Thời Gian?

  1. Khoa học

Trong này chú giải do Neutrino được sinh ra cùng ánh sáng và không bị cản trở bởi vật chất trong ngôi sao nên nó chui ra khỏi bề mặt ngôi sao và đến chúng ta trước ánh sáng. Chỉ có điều liệu Neutrino có bị cản trở bởi chính ánh sáng hay không. Hay nó giống như electron bị cản trở bởi lực điện từ cho nên electron không thể ra khỏi bề mặt ngôi sao trước ánh sáng.

Cùng tham gia tương tác Yếu với nhau. Tại sao Neutrino lại ra trước ánh sáng còn electron lại ra sau

Thực ra phần lớn photon-neutrino interaction phải thông qua chuỗi neutrino-electron weak interaction và sau đó photon-electron electromagnetic interaction chứ không trực tiếp được.

Bản thân Neutrino không phát ra trực tiếp Photon tức là nó phải thông qua electron mới tương tác được với photon

Trong bài báo có nói không phát hiện tương tác dị thường giữa Neutrino và Photon. Thí nghiệm ở Fermilab đã phân biệt rõ bức xạ tạo bởi electron tương tác neutrino hay bức xạ trực tiếp do neutrino gây ra. Bằng chứng chính xác 95% khi tìm kiếm Neutrino vô trùng

Thuyết Tương Đối và Thuyết Lượng Tử bản chất được xây dựng trên mối liên hệ với ánh sáng thông qua hai hằng số c và h. Nếu Neutrino không trực tiếp tương tác với ánh sáng liệu nó có chịu chi phối chính xác bởi hai thuyết này hay không. Hay điều này cho thấy Neutrino chuyển động với vận tốc v>c là thuyết phục

Mình nghĩ không bị chi phối bởi thuyết tương đối thì Neutrino có khối lượng nên chỉ bị ảnh hưởng của Định Luật II Newton. F=ma. Nếu F đủ lớn Neutrino sẽ đạt vận tốc tùy ý. Bản thân Photon cũng không mang điện tích nhưng nó không có khối lượng nên nó không bị gia tốc và luôn giữ vận tốc không đổi c trong chân không. Neutron không mang điện tích nhưng hạt thành phần cấu tạo nên nó là Quark lại mang điện

Bonus về khả năng đi nhanh hơn ánh sáng

Công thức liên hệ Khối Lượng - Điện Tích

https://cdn.noron.vn/2022/04/18/27553327915412-1650266614.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/21/28542115668682-1637484014_1024.png
Từ khóa: 

neutrino

,

nhanh hơn ánh sáng

,

cern

,

khoa học

Trả lời

Mối liên hệ giữa Mobius, Soliton và Neutrino

https://cdn.noron.vn/2021/12/01/4714169633631518-1638338143.png

Trong thực tế đã có rất nhiều lần trong Lịch Sử đo thấy Neutrino nhỉnh hơn tốc độ ánh sáng

Tuy nhiên sai số nhỏ quá nên không dám khẳng định

Đó là do các nhà vật lý ở nhóm OPERA đã sử dụng ngay tính chất mới tìm ra của neutrino để gửi tín hiệu về quá khứ. Họ làm như sau:

1. Trước đây ít lâu, họ đã phóng một tàu vũ trụ đi ra khỏi trái đất. Tàu này chuyển động với một vận tốc rất cao, gần bằng vận tốc ánh sáng, nhưng chưa vượt tốc độ ánh sáng. Trên tàu họ có đặt một máy phát neutrino.

2. Khi có kết quả thí nghiệm, các nhà vật lý ở OPERA dùng neutrino gửi một tin nhắn về nội dung kết quả của họ tới tàu vũ trụ.

3. Tổ bay trên tàu vũ trụ này nhận được tin từ trái đất và lập tức dùng máy phát tia neutrino trong tàu gửi tin ngược lại về trái đất.

4. Chúng tôi đã nhận được tin từ tàu vũ trụ trước khi có kết quả thí nghiệm.

https://cdn.noron.vn/2022/02/18/47114128299239361-1645187304.jpg

Tức là nếu Neutrino di chuyển nhanh hơn Ánh Sáng

Chúng ta sẽ Chết trước khi Kịp nhìn thấy Cái Chết

Cũng giống như Ánh Sáng Sét thì nhanh hơn Tiếng Sét vậy

https://cdn.noron.vn/2022/02/18/47114128299239363-1645187411.jpg

Theo công thức

https://cdn.noron.vn/2022/04/26/14392023015922199-1650948713.png

Nếu khối lượng Neutrino rất nhỏ thì kích thước của nó phải rất lớn

Tuy vậy nếu kích thước Neutrino lớn hơn Electron hoặc Proton thì sự Tán Xạ của Neutrino phải được thể hiện một cách rõ ràng

Đằng này nó lại xuyên qua vật chất rất mượt mà và ít Tán Xạ

Điều này ít nhiều khẳng định Thuyết Lượng Tử cũng không áp dụng được cho Neutrino

Khi vòng dây chứa dòng điện co giãn bởi lực điện từ

Tức là giống như dây mobius sinh ra từ tích chỉ hút hoặc chỉ đẩy tùy vào hướng vào hay ra của véctơ B

Khi chỉ hút sẽ làm vòng dây co ngắn làm tăng mật độ sinh ra Neutrino thuận phải khối lượng cực nặng

Khi chỉ đẩy làm vòng dây giãn giảm mật độ sinh ra Neutrino thuận trái khối lượng cực nhẹ

https://cdn.noron.vn/2022/09/17/3804102762545324-1663380501.gif

https://cdn.noron.vn/2022/09/17/129675032694976-1663380443.gif

Liệu có phải Neutrino chuyển động Nhanh hơn Hình Ảnh của nó trong Gương gây ra Bất Đối Xứng Gương

https://cdn.noron.vn/2022/08/01/499562911816168317-1659353279.jpg

Môi trường mà Neutrino hoạt động luôn chứa các hạt có vận tốc nhỏ hơn vận tốc ánh sáng. Tuy nhiên nếu các hạt này có khối lượng lớn hơn nhiều lần khối lượng của Neutrino thì thông qua bảo toàn xung lượng P = Mv = mV. Vận tốc Neutrino có thể tăng lên rất cao do khối lượng Neutrino rất nhỏ

https://cdn.noron.vn/2022/04/18/71004476500653-1650265390.jpg
Sự tồn tại của Neutrino thuận phải đóng vai trò diễn giải cho Neutrino vô trùng (Sterile Neutrino)
Nếu Neutrino vô trùng không tương tác với lực hấp dẫn mà nó lại có khối lượng thì nó chỉ tương tác với trường lực duy nhất đó là trường Higgs

https://cdn.noron.vn/2022/09/17/1296968415851995-1663389041.png