Nghiên Cứu Khoa Học của Tony Stark - Phần I

  1. Khoa học

1. Cỗ Máy Thời Gian

2. Lỗ Đen

3. Đa Vũ Trụ

4. Điểm Hội Tụ

5. Chiến Thắng Nhân Quả

Cheerful!!!

Từ khóa: 

tony stark

,

iron man

,

công nghệ

,

khoa học