Nghiên Cứu Khoa Học của Tony Stark - Phần II

  1. Khoa học

1. Áo Tàng Hình

2. Hộp Số Vô Cấp

3. Động Cơ Đốt Trong

4. Súng

5. Phản Trọng Lực

6. Nhiệt Hạch Lạnh

7. Photon

8. Điện Phân Nước

9. Cánh Tay Máy

10. Kính Hiển Vi

11. Tivi 3D

12. Vỏ Graphene

13. Bom Phản Vật Chất

14. Phụ Chương

15. Tôn Giáo

16. Tình Yêu

Cheerful!!!

Từ khóa: 

tony stark

,

iron man

,

công nghệ

,

khoa học