Người thông minh liệu có hạnh phúc?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm lý học

Thông Minh có Hạnh Phúc không. Hay càng Thông Minh thì càng Tự Mãn. Càng Tự Mãn thì càng Cô Độc?

---

Chính vì thế Ngu Đi Mà Sống

Thánh Nhân đãi Kẻ Khù Khờ

https://cdn.noron.vn/2022/08/03/9926218084705263-1659521743_1024.jpg
Từ khóa: 

thông minh

,

hạnh phúc

,

phong cách sống

,

tâm lý học

     -Thông minh biết khiêm tốn , dần cải thiện nhược điểm của bản thân => Người  này sẽ rất hạnh phúc biết vụn vén chăm sóc bản thân và gia đình . 
     -Đối với  người thông minh có cái tối cao thì sẽ rất dễ tự mãn , nói không quá thì những  người  như  vậy giống như đọc được một cuốn sách ngỡ rằng mình có cả kho  kiến thức => Những người  như này sẽ càng tự mãn càng cô độc.
Trả lời
     -Thông minh biết khiêm tốn , dần cải thiện nhược điểm của bản thân => Người  này sẽ rất hạnh phúc biết vụn vén chăm sóc bản thân và gia đình . 
     -Đối với  người thông minh có cái tối cao thì sẽ rất dễ tự mãn , nói không quá thì những  người  như  vậy giống như đọc được một cuốn sách ngỡ rằng mình có cả kho  kiến thức => Những người  như này sẽ càng tự mãn càng cô độc.