Nhạy Cảm và Phá Hoại

Vị Trí Nhạy Cảm nhất của Hệ Thống Phức Hợp Cơ Khí hay Điện Dụng...là cái Công Tắc Điều Khiển

Công Tắc chỉ bấm một hai lần khi cần kíp ví dụ như Bật Công Tắc Bóng Đèn

Chỉ thiết bị có Công Tắc bật tắt nhảy liên tục là cái đàn Organ

Vì vậy nếu bạn là Một Người Nhạy Cảm

Một là Bạn Làm Nghệ Sĩ

Hai là bạn làm Kẻ Phá Hoại

https://cdn.noron.vn/2021/11/20/25088115927428-1637413971_1024.jpg

Cheerful!!!

Từ khóa: nhạy cảm, phá hoại, Phong cách sống, Tâm lý học