Nhện Nhọ và Điểm Hội Tụ

Cả bác Trang và bác Sắt đều đã từng Bất Lực trước Điểm Hội Tụ

Đi ngả nào ở Timeline nào cũng bị Cán hết

Vậy phải làm sao?

https://cdn.noron.vn/2021/11/23/2854218360686-1637657383_1024.jpg

Này thì Nhện

Nên có khi Nhện Nhọ còn giỏi hơn cả Sắt và bác Trang nữa

https://cdn.noron.vn/2021/11/23/2854218360687-1637657460_1024.jpg

Chỉ có Nhện mới Khử được Điểm Hội Tụ thôi

https://cdn.noron.vn/2021/11/23/25088116457369-1637657574_1024.jpg

Cheerful!!!

Từ khóa: spider-man, điểm hội tụ, Khoa học, Phim ảnh, Sáng tác

Bonus về Điểm Hội Tụ

https://cdn.noron.vn/2021/11/23/25088116457528-1637665361.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/11/23/25088116457529-1637665371.jpg

Trả lời

Bonus về Điểm Hội Tụ

https://cdn.noron.vn/2021/11/23/25088116457528-1637665361.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/11/23/25088116457529-1637665371.jpg

Chỉ có điều Điểm Hội Tụ khác lại xuất hiện

Vết Thương khác lại Lở Loét

Thôi thì BUÔNG

https://cdn.noron.vn/2021/11/25/9081133715814270-1637826181.jpg

Nếu làm thế này Vết Thương được làm Khít từ Phía Ngoài

Đây là cách Khử Điểm Hội Tụ của Nhện

https://cdn.noron.vn/2021/11/25/592393242610705438-1637824547.gif

Trong trường hợp con Chip thay thế toàn bộ chức năng của cái màn hình thì nên giữ lại

Ví dụ nó phát ra Tia 3D Hologram

Còn không quẳng mẹ đi Mua màn hình khác

https://cdn.noron.vn/2021/11/24/592391164015846585-1637745190.png

Mà chắc cũng chẳng hay ho j

https://cdn.noron.vn/2021/11/24/25088116458162-1637740381.jpg

Chủ Nhật = Con Nhện

Trong Hang Động Tối chỗ nào có Nhện là nơi đó từng có ánh sáng để Nhện bắt Côn Trùng

Nhờ đó mò Đường mà đi

Cứu Nhện Nhện trả Ơn. Cứu Nhân Nhân trả Oán

Tin = Sợ"i" Tơ Nhện