Nhìn Thấy được là Với Tới được

  1. Khoa học

  2. Triết học

https://cdn.noron.vn/2022/03/08/668026271326092-1646728363_1024.jpg

https://cdn.noron.vn/2022/03/08/506149712138373-1646728338_1024.jpg

Cheerful!!!

Từ khóa: 

mặt trăng

,

khoa học

,

triết học

Triết Lý của Câu Nói trên Ủng Hộ cho Thuyết Khả Tri

Tức là Con Người có thể Biết và Làm được Mọi Việc

Trả lời

Triết Lý của Câu Nói trên Ủng Hộ cho Thuyết Khả Tri

Tức là Con Người có thể Biết và Làm được Mọi Việc