Phá Hủy Tàu Chiến Bằng Nước Biển :3

https://cdn.noron.vn/2022/01/10/7591170533231953-1641798198_1024.jpg

Cheerful!!!

Từ khóa: nhiệt hạch lạnh, tàu chiến, Khoa học