Pháo Đài Số - Bát Quái - Và Cổng để đến được Thành Công

  1. Tâm linh

Khám Chí Hòa nơi giam giữ anh Nguyễn văn Trỗi được xây theo Trận Đồ Bát Quái

https://cdn.noron.vn/2021/11/11/2854217027168-1636610609_1024.jpg

Bát Quái gồm 8 quẻ Đoài, Ly, Tốn, Khảm, Chấn, Càn, Khôn, Cấn

Tương đương với 8 Trạng Thái Tâm Lý của con người là Hoan, Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Tham, Cụ, Dục

Tương đương với Bát Đại Chúng

https://cdn.noron.vn/2021/11/11/2508818161910-1636610761_1024.png

trong Cổng không có số 3. Tức số 3 là Cổng. Tức là cửa Khảm ấy. Cũng là cổng vào và ra của Khám Chí Hòa. Ý nghĩa là muốn Hết Khổ là Phải Chịu Khổ

Chuột muốn tình yêu thì phải lao động - Mèo muốn gia đình thì phải công chính - Chó muốn con cái thì phải yêu thương - Rắn muốn bạn bè thì phải hiền hòa - Gà muốn sức khỏe thì phải mạnh mẽ - Heo muốn yên bình phải độc lập - Hổ muốn quyền lực phải tu hành - Trâu muốn thành công phải bình yên

Cheerful!!!

Từ khóa: 

bát quái

,

pháo đài số

,

thành công

,

tâm linh

Từ ngày biết đến tài khoản này, tôi nghi ngờ về khả năng đọc hiểu của mình, thứ mà tôi tự tin nhất từ bé đến giờ =))))))

Trả lời

Từ ngày biết đến tài khoản này, tôi nghi ngờ về khả năng đọc hiểu của mình, thứ mà tôi tự tin nhất từ bé đến giờ =))))))

C - 137

Fine Structure Constant - Hằng Số Cấu Trúc Tinh Tế

Tam Bảo - Hổ, Gà, Chuột

Ba thứ Quí nhất - Bản Thân, Gia Đình và Sự Bình Yên

Số Phận = Thiên Mệnh = Pháp Luật = Chính Nghĩa = Xã Hội

Có Xã Hội mới có Cơm mà Ăn, Áo mà Mặc

Đừng tìm cách Chống Lại Số Phận làm gì

Chiến Thắng Nhân Quả = Hư Vô = Nhà Tù

8 quẻ tương ứng với 8 cửa trận là: Hưu - Sinh - Thương - Đỗ - Cảnh - Tử - Kinh - Khai mà nhỉ =)))) Luồn lách ghê vậy

Xem bói

https://cdn.noron.vn/2022/09/19/8460264234465210-1663574434.jpg

Các Vì Sao tạo nên Số Phận
Bắn bỏ các Vì Sao => Bắn bỏ Số Phận
"Nhiệm vụ của Người Lính không phải là hỏi Tại Sao. Nhiệm vụ của Người Lính là Chiến Đấu hay là Chết"
https://cdn.noron.vn/2022/09/17/38042459015574010-1663403428.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/09/17/12962992712514986-1663403440.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/09/17/12962992712514988-1663403484.jpg

Tự Phán Xét Số Phận

Liệu một Sợi Dây Đàn có thể Tự Gảy chính Nó

Mà không thông qua Va Chạm, Nhiệt Độ, Oxi Hóa...

https://cdn.noron.vn/2023/02/09/2333179934211315-1675923476.gif

Trong Nguyên Tố Sắt hình thành Dây Đàn luôn luôn tồn tại Đồng Vị Sắt không Bền

https://cdn.noron.vn/2023/02/09/2333179934211316-1675923495.jpg

https://cdn.noron.vn/2023/02/09/2333179934211317-1675923504.png

Sự Phóng Xạ Tự Phát của Đồng Vị không Bền sẽ làm Thay Đổi Trạng Thái của Dây Đàn

Phóng Xạ = Phán Xét

Hay chúng ta hoàn toàn có thể Tự Phán Xét Bản Thân nếu có đủ Thời Gian

Vì có thể Tự Phán Xét cho nên Tự Do hoàn toàn tồn tại

https://cdn.noron.vn/2023/02/09/2333179934211321-1675923534.jpg

Thoát Khỏi Số Phận

Bạn hãy nhìn vào Merry Go Round

Làm gì có Số Phận nào Cố Định

Đừng chọc Gậy vào Bánh Xe Vũ Trụ

Ta xoay Trời Đất cùng xoay

https://cdn.noron.vn/2023/01/18/2333179934153839-1674033155.gif

https://cdn.noron.vn/2023/01/18/2333179934153841-1674033166.gif

https://cdn.noron.vn/2023/01/18/13883174014630658-1674033185.gif

Số Phận là Phúc Phần

https://cdn.noron.vn/2023/01/15/23331381912815720-1673746548.jpg

https://cdn.noron.vn/2023/01/15/23331381912815721-1673746558.jpg

Chỉ có Đột Sinh không có Ngẫu Nhiên

Rải một nắm thóc giữa ruộng chỉ vài hạt nảy mầm

Nhưng nảy mầm là quá trình Tích Lũy

Ví dụ một bài Toán

Rải một nắm Gạo để làm sao một hạt Gạo rơi đúng vào miệng Tổ Kiến mà kết quả đạt 100%

Ta cần Vô Số Hạt để rải Trúng tức là cần vô số Năng Lượng

Ta cần Vô Số thông tin Tình Báo để biết được Không có Con Kiến nào đang Chặn miệng Tổ

Hay tức là Kiểm Soát Đột Sinh tương đương với Vô Hạn

Có nghĩa Chúa không bao giờ Tiếp Cận được thì cũng chẳng cần biết Ổng là Ai

https://cdn.noron.vn/2023/03/11/115352431410258221-1678522026.jpg