Phi hành gia đi vệ sinh như thế nào ngoài không gian?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Thiết bị vệ sinh có khả năng hút, vừa ra là nó bị hút vào bể chứa ngay nên ko bị vương vãi ra xung quanh.

Trả lời

Thiết bị vệ sinh có khả năng hút, vừa ra là nó bị hút vào bể chứa ngay nên ko bị vương vãi ra xung quanh.