Portal Gate và Superluminal Ship

  1. Khoa học

Hai phương án Du Hành Vũ Trụ trong Tương Lai

Portal Gate

https://cdn.noron.vn/2022/02/17/213542619811621005-1645076264_1024.jpg

Superluminal Ship

https://cdn.noron.vn/2022/02/17/213542619811621007-1645076290_1024.png

Thực ra hai Phương Án này là Một

https://cdn.noron.vn/2022/02/17/213542619811621047-1645076678_1024.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/02/17/213542619811621048-1645076689_1024.png

Một cái là Tàu Không Gian di chuyển Nhanh Hơn Ánh Sáng

Một cái là Ống Không Gian kéo hai Không Gian lại gần nhau Nhanh Hơn Ánh Sáng

https://cdn.noron.vn/2022/02/17/213542619811621030-1645076506_1024.pnghttps://cdn.noron.vn/2022/02/17/213542619811621017-1645076418_1024.jpg

Nên việc Mở Cổng Portal Gate cũng không khác gì Mở Cánh Cổng vào và ra của một Con Tàu Vũ Trụ vậy

Cheerful!!!

Từ khóa: 

du hành vũ trụ

,

khoa học

Thực ra Nắm Đấm bay nhanh hơn Ánh Sáng nên không kịp Nhìn trở thành có vẻ Tức Thời đó

https://cdn.noron.vn/2022/07/22/156243015261005-1658485175.jpg

Trả lời

Thực ra Nắm Đấm bay nhanh hơn Ánh Sáng nên không kịp Nhìn trở thành có vẻ Tức Thời đó

https://cdn.noron.vn/2022/07/22/156243015261005-1658485175.jpg

Câu đố về Spin hạt tạo nên Portal Gate
Tại sao cỗ máy là hình tròn mà không phải hình khối khác?
Tại vì đối xứng do Trọng Lực cường độ cao Tập Trung ở Trung Tâm
Cũng giống lý do Trái Đất hình Tròn
Làm hình khối cũng Ok nhưng thiết kế Cân Bằng khó hơn
https://cdn.noron.vn/2022/09/25/27236126281866110-1664097565.jpg

Gắn thêm Súng và công nghệ Tàng Hình cho bao Ngầu

https://cdn.noron.vn/2022/09/08/9148715703816-1662629854.jpg

UFO

https://cdn.noron.vn/2022/10/21/99302378681193-1666337588.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/10/21/99302378681195-1666337598.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/10/21/981104674518591-1666337609.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/10/21/99302378681197-1666337617.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/10/21/99302378681199-1666337625.png
https://cdn.noron.vn/2022/10/21/99302378681200-1666337633.png
Khối lượng của Trái Đất là khoảng 6*10^24 kg
Giá trị bán kính Schwarzschild là khoảng 8,9mm
Đồng nghĩa với việc nếu nén (thu nhỏ) toàn bộ Trái Đất lại thành một viên bi có bán kính 8,9mm nó sẽ biến thành một hố đen
Vấn đề là cần một Lỗ Đen kích thước 3 mét để làm một Con Tàu cho một Người chui lọt. Cần một Khối Lượng gấp 337 lần Trái Đất
Như vậy để tìm kiếm Lượng Tài Nguyên để xây dựng Tàu Vũ Trụ Lỗ Đen trong thời điểm hiện tại là Bất Khả Thi
https://cdn.noron.vn/2022/12/04/68308102943732928-1670125177.jpg
Giải Pháp là chỉ dùng một lượng Khối Lượng Nghỉ nhỏ nhưng được Gia Tốc tới rất gần vận tốc Ánh Sáng
Khối Lượng sẽ tăng lên Đáng Kể và đáp ứng yêu cầu của Bài Toán