1. Phong cách sống
  2. Khoa học

Ra đi trong Yên Bình - RIP

Được chôn cất thế này là ngon rồi. Hòa mình mới Thiên Nhiên. Trở về với Đất Mẹ. Thân thiện với Môi Trường

Capsula Mundi - "Viên nang của thế giới" trong tiếng Latinh - Và đó là một quan tài hữu cơ hình quả trứng cũng phù hợp với tro cốt.

https://cdn.noron.vn/2021/11/27/59239252123611498-1638014882.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/11/27/59239252123611500-1638014909.jpg

Tạo ra bởi các nhà thiết kế người Ý Raoul Bretzel và Anna Citelli

Cheerful!!!

Từ khóa: chôn cất, rip, phong cách sống, khoa học