1. Noron.vn
  2. Relax Symbol

Relax Symbol

Tự Giải Thoát Chính Mình. Enjoy :D

Cái này

https://cdn.noron.vn/2021/10/11/1983249928249368-1633938874_1024.png

Hay cái này?

https://cdn.noron.vn/2021/10/11/1983249928249375-1633939297_1024.jpg
Từ khóa: relax symbol, Khoa học, Tâm lý học, Tâm linh, Tư duy

Trả lời

ý nghĩa như nào khi chọn 1 trong 2 bạn nhỉ?