Sài Gòn nên khám phá ở đâu? Xin địa điểm để đi khám phá ở Sài Gòn?

Từ khóa: Du lịch

Sở thích của bạn thế nào? Thích đông vui nhộn nhịp hay thích nơi cảnh đẹp nhưng vắng vẻ? Thích chụp ảnh check-in hay thích ăn uống? Có muốn kết thêm bạn mới hay đơn giản là chill một mình?

Chia sẻ thêm một số điều về bạn để mọi người gợi ý dễ dàng hơn nhé.

Trả lời

Sở thích của bạn thế nào? Thích đông vui nhộn nhịp hay thích nơi cảnh đẹp nhưng vắng vẻ? Thích chụp ảnh check-in hay thích ăn uống? Có muốn kết thêm bạn mới hay đơn giản là chill một mình?

Chia sẻ thêm một số điều về bạn để mọi người gợi ý dễ dàng hơn nhé.