Số Ảo là gì?

Tất tần tật về Số Ảo

https://cdn.noron.vn/2021/11/20/2854217542387-1637393984.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/20/25088116094386-1637393989.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/20/25088116094387-1637393994.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/20/2854217542388-1637393999.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/20/25088116094388-1637394006.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/20/2854217542389-1637394013.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/20/25088116094389-1637394018.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/20/2854217542390-1637394024.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/20/2854217542391-1637394029.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/20/2854217542392-1637394044.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/20/25088116094391-1637394050.jpg

Cheerful!!!

Từ khóa: số ảo, Khoa học

Trả lời

https://cdn.noron.vn/2021/11/23/2854218360543-1637647629.jpg

Não Bộ là một Root Fractal

Mà Root thì truy xuất tín hiệu cực kỳ Hiệu Quả