Sợi Dây Ý Chí

Não Trái ở Thái Dương có chứa Sợi Dây điều khiển Ý Chí của bạn

Uốn nắn sợi dây đó theo mọi hình dạng mà bạn muốn theo Trí Tưởng Tượng của bạn

Sợi dây đó sẽ là Trợ Thủ đắc lực của theo hoàn cảnh mong muốn

Nó có thể biến thành Thú Vật để chơi đùa

Nó có thể biến thành Kiếm để chiến đấu

Hay biến thành Thòng Lọng để treo cổ Đối Thủ của bạn:3

https://cdn.noron.vn/2021/11/21/25088115927661-1637474617_1024.jpg

Cheerful!!!

Từ khóa: sợi dây, biến hình, Tâm lý học, Tư duy

nghe treo cổ có vẻ hơi giật gân nhỉ, nếu bên trái là sợi dây ý chí thì bên phải sẽ là sợi đây gì?

Trả lời

nghe treo cổ có vẻ hơi giật gân nhỉ, nếu bên trái là sợi dây ý chí thì bên phải sẽ là sợi đây gì?