1. Phong cách sống

Sống ở đời, Khoe khoang cái gì thì Tương lai mất đi cái đó

Nho gia có câu: "Họa phúc của một người còn phải xem người đó khiêm tốn hay kiêu ngạo. Con người, không nên nói ra những việc chưa thành và kế hoạch tương lai.”

Không khoe những thứ dù là mình đã có. Vô thường, có mãi được không?Từ khóa: Phong cách sống