Sự Va Chạm giữa Lỗ Đen và Phản Lỗ Đen?

  1. Khoa học

Thông Báo trước hết Phản Lỗ Đen không phải là Lỗ Trắng

Bản Thân khái niệm Lỗ Đen thông thường cũng đã đóng vai trò là một Lỗ Trắng rồi

Bởi vì ngoài hút Năng Lượng và Vật Chất rất dữ dội thì Lỗ Đen còn Bức Xạ ra chúng thông qua Bức Xạ Hawking

https://cdn.noron.vn/2022/09/07/44520111196368-1662552105_1024.jpg

Phản Lỗ Đen là một Lỗ Đen giống hệt Lỗ Đen cho trước về Khối Lượng và Kích Thước nhưng có Chiều Quay Spin ngược chiều và có những Khái Niệm Lượng Tử cơ bản như Điện Tích hay các loại Tích Lực khác Trái Dấu hoàn toàn

https://cdn.noron.vn/2022/09/07/44520111196369-1662552229.gif

Cũng giống như Va Chạm giữa hai Hành Tinh

Thay vì sau khi Va Chạm chúng Hợp Nhất thành Hành Tinh lớn hơn thì do Cấu Tạo Đối Xứng ngược chiều khiến cho hai Hành Tinh bị Nghiền Nát thành những Hạt Bụi nhỏ nhất

https://cdn.noron.vn/2022/09/07/44520111196372-1662552319_1024.jpg

Cũng giống như Vật Chất và Phản Vật Chất thì Lỗ Đen và Phản Lỗ Đen sau khi va Chạm sẽ cho những tàn dư Bức Xạ Năng Lượng và Sóng Hấp Dẫn rất lớn

https://cdn.noron.vn/2022/09/07/44520111196374-1662552439_1024.jpg

Tôi có Phương Trình về Trạng Thái Lượng Tử của Lỗ Đen Planck khi bị Khử đi Kỳ Dị

https://cdn.noron.vn/2022/09/07/44520111196390-1662553665.png
Từ khóa: 

phản lỗ đen

,

khoa học

Cái lọ xanh ở cái Súng Liên Chiều này có lẽ là một bộ não AI toàn tri ngâm trong dung dịch Vật Chất Tối

 

Trả lời
Cái lọ xanh ở cái Súng Liên Chiều này có lẽ là một bộ não AI toàn tri ngâm trong dung dịch Vật Chất Tối

 

Giống như cái cổng Portal trong Ricky and Morty

Cánh cổng sẽ biến mất sau khi sử dụng do có sự Hợp Nhất giữa Lỗ Đen và Phản Lỗ Đen

https://cdn.noron.vn/2022/09/07/44520111196394-1662554090.gif