Tài Nguyên = Tất Nhiên

  1. Đầu tư & Tài chính

  2. Tư duy

Vì tài sản của chúng ta chỉ có ngần ấy

Trí lực, sức lực, vật lực

Cho nên Tất Nhiên cuộc đời chúng ta sẽ như vậy

Vì đã Hết Vốn rồi

Chúng ta cứ nghĩ tiêu nguồn vốn không triệt để nên khặc

Thực ra tiêu triệt để xong mới toi

Phá Sản => Nhảy Cầu

https://cdn.noron.vn/2022/01/23/6568994211556075-1642940617_1024.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/01/23/648761153213263870-1642940622_1024.png

Cheerful!!!

Từ khóa: 

tài nguyên

,

tất nhiên

,

đầu tư & tài chính

,

tư duy

Tốt nhất là Ngừng quan tâm vấn đề Tất Nhiên hay Ngẫu Nhiên

Mà vấn đề chính là Nhiên Liệu

Cơm đâu mà Ăn, Xăng đâu mà Chạy, Áo đâu mà Mặc...

Hết Nhiên Liệu thì Tạch là Vừa

https://cdn.noron.vn/2022/04/12/275574319038078-1649746467.jpg
Trả lời

Tốt nhất là Ngừng quan tâm vấn đề Tất Nhiên hay Ngẫu Nhiên

Mà vấn đề chính là Nhiên Liệu

Cơm đâu mà Ăn, Xăng đâu mà Chạy, Áo đâu mà Mặc...

Hết Nhiên Liệu thì Tạch là Vừa

https://cdn.noron.vn/2022/04/12/275574319038078-1649746467.jpg
Ví dụ Tôi là một Người Nông Dân
Tôi sẽ phải Bán hết Nhà Cửa và đổ Mồ Hôi Sôi Nước Mắt học hành và luyện tập để phục vụ cho Mục Tiêu trở thành Phi Hành Gia để Du Hành Đa Vũ Trụ để Đổi Đời
Như vậy cái Tất Nhiên có thể Thay Đổi được tùy vào chúng ta có bao nhiêu Tài Nguyên
https://cdn.noron.vn/2022/11/28/9813234315715768-1669609140.jpg