1. Giáo dục

Tại sao bạn muốn đi du học nước ngoài?

Từ khóa: du học, giáo dục
Mở mang kien thức

Trả lời

Mở mang kien thức
Để có việc làm ổn định sau khi ra trường và rèn tính tự lập.

Đi du học ngoài việc học kiến thức còn được học khả năng tự lập cao (nếu ở nhà ba mẹ quá thương và không tự lập sớm) và cách hành xử văn minh của các nước phát triển.

Ở các nước phát triển họ seeding hay lắm, không chán vậy đâu.

Annotation 2019-05-02 180041