Tại sao lương giáo viên lại thấp?

Từ khóa: Giáo dục, Xã hội

Mình trả lời theo góc nhìn từ người làm trong ngành giáo dục nhé!

1. Lương giáo viên thấp???

Có lẽ đấy chỉ nói lương cơ bản của giáo viên dạy trong các trường công lập (Thuộc nhà nước). Nếu các bạn hỏi bố mẹ thì sẽ biết học phí trên trường 1 năm học của các bạn chắc chỉ quanh quanh vài trăm ngàn cho đến khoảng hơn 1 triệu. Tính ra 1 tháng các bạn đóng nổi 200k tiền học phí không ạ? 1 tháng ngân sách nhà nước phải chi trả rất nhiều để trả lương cho giáo viên, chưa kể các phí xây dựng trường này nọ.

2. Lương giáo viên cao??

Cái này là dành cho những giáo viên dạy dân lập. Không hẳn là cao so với mặt bằng chung xã hội, nhưng CHẮC CHẮN là không thấp bạn nhé. Chỉ dạy trên trường 1 tháng có thể đạt mức 10-20 triệu.

Nhìn chung giáo viên có thể còn có thu nhập từ các nguồn dạy thêm bên ngoài. Mức lương khá ổn, chứ không hề thấp. Câu "giáo viên lương thấp" chỉ đúng với ngày xưa thôi, xã hội bây giờ đã coi trọng việc học hơn rồi bạn ạ!!!

Trả lời

Mình trả lời theo góc nhìn từ người làm trong ngành giáo dục nhé!

1. Lương giáo viên thấp???

Có lẽ đấy chỉ nói lương cơ bản của giáo viên dạy trong các trường công lập (Thuộc nhà nước). Nếu các bạn hỏi bố mẹ thì sẽ biết học phí trên trường 1 năm học của các bạn chắc chỉ quanh quanh vài trăm ngàn cho đến khoảng hơn 1 triệu. Tính ra 1 tháng các bạn đóng nổi 200k tiền học phí không ạ? 1 tháng ngân sách nhà nước phải chi trả rất nhiều để trả lương cho giáo viên, chưa kể các phí xây dựng trường này nọ.

2. Lương giáo viên cao??

Cái này là dành cho những giáo viên dạy dân lập. Không hẳn là cao so với mặt bằng chung xã hội, nhưng CHẮC CHẮN là không thấp bạn nhé. Chỉ dạy trên trường 1 tháng có thể đạt mức 10-20 triệu.

Nhìn chung giáo viên có thể còn có thu nhập từ các nguồn dạy thêm bên ngoài. Mức lương khá ổn, chứ không hề thấp. Câu "giáo viên lương thấp" chỉ đúng với ngày xưa thôi, xã hội bây giờ đã coi trọng việc học hơn rồi bạn ạ!!!

Góc nhìn của mình, ngành giáo cần tìm kiếm những người ít vị lợi cá nhân, liêm khiết và trách nhiệm cao nên chế độ lương bổng cũng theo đó mà hạn chế. Giáo viên cũng là một viên chức, cán bộ nên sức cống hiến mà quần chúng mong mỏi ở họ cũng nhiều hơn (Mình sẽ không đề cập gì liên quan hay phân biệt chế độ tại cơ sở giáo dục công lập hoặc tư nhân). Giáo viên chính vì không ham danh lợi, một lòng vì sự phát triển các thế hệ học sinh, tâm huyết đưa đò nên ngành nghề của họ mới trở nên đầy cao quý như vậy.
Có thể với một số giáo viên lương bổng của họ được gọi là "nhìn lên thì không bằng ai" nhưng "nhìn xuống thì hơn rất nhiều người". Giá trị của họ được xã hội công nhận có lẽ là một loại chi phí đánh đổi, họ không được nhận lại bằng tiền mặt mà nhận lại sự nể trọng, kính phục.
Mong nhận được những đóng góp xây dựng thêm từ các bạn.
Bởi vì có quá nhiều giao viên hiện tại, có khả năng dư thừa. Và cv của giáo viên cũng ko quá nặng và phức tạp.
Lương thấp do dân nghèo
Dân nghèo do chưa coi trọng giáo dục
Chưa coi trọng giáo dục nên chất lượng chưa tốt
Chất lượng giáo dục chưa tốt nên dân dốt
Ở đâu dốt thì mới cần nhiều giáo viên
Nhiều giáo viên mới tốn nhiều tiền
Tốn nhiều tiền thì lương mới thấp
Vì nhiều yếu tố bạn ạ. Mình thì nghĩ lý do lớn nhất là do sự ưu tiên chưa dành cho giáo dục, nên phân bổ ngân sách chưa được nhiều. Từ đó con dốc cứ trượt dài vậy đó.