Tại sao Tình Yêu hữu hạn?

Tình Yêu là một Mốc Đánh Dấu "X"

Nó không phải là một đường thẳng

Nó không phải là Mũi Tên

Vì vậy nó chỉ Hữu Hạn trong Một Thời Điểm duy nhất

"Không có Tình Yêu Vĩnh Cửu. Chỉ có những giây phút Vĩnh Cửu của Tình Yêu"

"X" tức là "Kiss"

"XXX" tức là "Kiss Kiss Kiss":3

https://cdn.noron.vn/2021/11/17/25088114333365-1637134540_1024.jpg

Cheerful!!!

Từ khóa: tình yêu, hữu hạn, Tình yêu

Chứ ko phải x*x là pỏn à? 🤪🤪

Trả lời

Chứ ko phải x*x là pỏn à? 🤪🤪