Tam Bảo của Thầy Đồng

  1. Tâm lý học

  2. Tâm linh

Cúng Bái cũng chỉ ở Mức này thôi

https://cdn.noron.vn/2021/12/13/65582762516702090-1639389559_1024.png

Miệng ngậm Lá Trà Xanh

Đầu đội Vòng Hạt Cà Phê

Trước mặt là Đĩa Thịt Chó

Cheerful!!!

Từ khóa: 

tam bảo

,

thầy đồng

,

tâm lý học

,

tâm linh

Là sao từ bài kia sang mình vẫn không hiểu

Trả lời

Là sao từ bài kia sang mình vẫn không hiểu