Tam Thần Chú

Ám Ma Ni Bát Rị Hồng - Con Nguyện Danh Cha Cả Sáng - Ngôi Sao Bao Dung Tất Cả

Nhẩm 3 câu này tha hồ Ngủ Ngon nhé các bác

Cheerful!!!

Từ khóa: thần chú, Tâm lý học, Tâm linh