1. Tâm lý học
  2. Triết học

Thái Độ trước Cái Chết?

Vì không Diễn Tả hết được bằng Lời nên mình để Hình Vẽ vậy

https://cdn.noron.vn/2022/06/10/7980185335972051-1654856107_1024.jpg
Từ khóa: cai_chet, tâm lý học, triết học

Nếu Thái Độ của Chúng Ta trước Cái Chết không Tốt

Ta sẽ bị nó Nuốt Chửng

Thái Độ = Thượng Đế

Trả lời

Nếu Thái Độ của Chúng Ta trước Cái Chết không Tốt

Ta sẽ bị nó Nuốt Chửng

Thái Độ = Thượng Đế

Sống thì Thế

Chết thì Thôi