1. Tâm lý học
  2. Tâm linh

Tham Sân Si thì Nhẩm gì?

Tham: Của Cải chết có mang theo được chút nào đâu

Sân: Tâm Chí như Nước theo Sông chảy ra Biển

Si: Con Đàn Bà, Thằng Đàn Ông nào cũng Như Nhau cả thôi

Từ khóa: tham_san_si, tâm lý học, tâm linh