Thế Giới Bên Kia có Zui không?

Chắc chắn là zui vì chẳng thấy ai quay về cả

Ngoài ra còn nhăn răng Cười rất tươi

https://cdn.noron.vn/2022/01/13/85955891916329519-1642060652_1024.jpg

Cheerful!!!

Từ khóa: cái chết, Hỏi xoáy Đáp hay
Vậy thế giới này đối với bạn có vui không?
Nếu không thì cũng chẳng mong gì ở thế giới bên kia.

Trả lời

Vậy thế giới này đối với bạn có vui không?
Nếu không thì cũng chẳng mong gì ở thế giới bên kia.