Thế Giới Đại Đồng

Thế Giới Đại Đồng là như này hả các Bác

Chuột là Việt

Kiến là Nhật

https://cdn.noron.vn/2021/11/24/6724202249852259-1637746721.png

Cheerful!!!

Từ khóa: thế giới đại đồng, Ngoài Vùng Phủ Sóng, Xã hội

Có lời giải rồi nè

Cái vạch màu Cam là Nước Tiểu của con Chuột

https://cdn.noron.vn/2021/11/25/592393242610705382-1637819150.png

Trả lời

Có lời giải rồi nè

Cái vạch màu Cam là Nước Tiểu của con Chuột

https://cdn.noron.vn/2021/11/25/592393242610705382-1637819150.png

Về mặt Hình Thức mà nói nếu để thế này thì Con Kiến sẽ cắn Con Chuột và cả lũ sẽ chạy tán loạn

Nhưng thực ra Kiến không ăn Chuột còn Sống

Chắc chỉ có trong Ảo Tưởng thôi

Kiến + Chuột = Chiến Cuộc

Ngon

Cho thêm bọ ngựa vào cho xôm

Chuột dùng nước tiểu để doạ kiến.hihi