Thí Nghiệm Điện truyền nhanh hơn Ánh Sáng?

Trong thí nghiệm vãi lọ này Dòng Điện đã truyền đi với Tốc Độ nhanh hơn Điện Trường trong dây

Tất nhiên không có Tín Hiệu nào truyền từ Ắc Quy tới Bóng Đèn nhanh hơn Ánh Sáng cả nhưng cái bạn cần để ý là Dòng Điện trong Dây

Cheerful!!!

Từ khóa: dòng điện, tốc độ ánh sáng, Khoa học