Thư ngỏ vận động người dân Thanh Hóa xa quê không về ăn Tết của tỉnh Thanh Hóa liệu có phù hợp?

Từ khóa: thư ngỏ, thanh hóa, người dân , Xã hội