1. Noron.vn
  2. Tìm hiểu các loại nn báo nói: lời nói của PTV, phóng viên dẫn hiện trường , lời nói nhân vật, tiếng động và âm nhạc.?

Tìm hiểu các loại nn báo nói: lời nói của PTV, phóng viên dẫn hiện trường , lời nói nhân vật, tiếng động và âm nhạc.?

Từ khóa: kiến thức chung, tìm hiểu, báo chí, Noron, Truyền thông đa phương tiện, Hỏi xoáy Đáp hay

Trả lời

Mình không hiểu lắm ,nn ở đây là gì ?